PE cursus Vergelijking Spaans en Nederlands strafprocesrecht.

In februari 2021 verzorgen Rossana Gaviria en Guido Vennix (VennixGaviria) een 5-delige cursusreeks waarin het Spaanse en Nederlandse strafprocesrecht met elkaar worden vergeleken. Elke cursusdag bestaat uit een theoriegedeelte en een vertaalworkshop. Per cursusdag (voorbereiding, opdrachten en contacturen) zijn 10 PE-punten te verdienen.

Aanmelden is mogelijk tot 5 februari 2021

Deze cursus geeft recht op 50 PE punten
Deze punten tellen ook mee voor de specialisatie tolk/vertaler in strafzaken

meer informatie onder permanente educatie op de website.

Contact verzoek Wilt u meer weten?

Laat ons contact met u opnemen