Inschrijven voor ‘Sociaal tolken’

Inschrijfformulier Sociaal tolken / 2019

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • (met het oog op een efficiënte communicatie met onze cursisten is een e-mailadres verplicht. Bij voorkeur geen e-mailadressen van Hotmail, Live of MSN. Bij gebruik hiervan dient u ook de 'ongewenste post' in de gaten te houden)
 • Opleiding

 • Aanvullende informatie

 • Bent u momenteel werkzaam of in het verleden werkzaam geweest als tolk? Zo ja, voor welke diensten/instellingen?
 • Bent u beëdigd als tolk of vertaler?
 • Noem uw hoogst genoten opleiding en vermeld overige relevante opleidingen.

 • Motivatie

 • Cursusgeld, Toelating & Annuleringsvoorwaarden

 • Cursusgeld
  Het cursusgeld bedraagt € 2904 inclusief 21 % btw inclusief koffie/thee en lunch. Cursusmateriaal € 70,- inclusief 21% btw

  Examengeld
  voor de toelatingstoets; € 133,65 inclusief 21 % btw € 199,65 inclusief 21 % btw voor het terminologie examen en € 719,95 inclusief 21 % btw voor het praktijkexamen.

  Toelating
  Tot de opleiding geschiedt nadat u de intreetoets met goed gevolg heeft afgesloten.

  Annuleringsvoorwaarden
  Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die de SIGV organiseert. De SIGV gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

  Na het versturen van uw inschrijfformulier heeft u een bedenktijd van veertien dagen. Na deze periode is kosteloze annulering niet mogelijk.

  Bij annulering na aanvang van de opleiding bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

  Annulering geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat van de SIGV. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering.

Copyright © 1988-2019 – SIGV – Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer