Inschrijven voor ‘Juridisch Vertalen in Strafzaken’

Ziet u geen inschrijfformulier. Dan gebruikt u mogelijk een AdBlocker in uw browser. 

Inschrijfformulier JV / 2019-2020

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • (met het oog op een efficiënte communicatie met onze cursisten is een e-mailadres verplicht. Bij voorkeur geen e-mailadressen van Hotmail, Live of MSN. Bij gebruik hiervan dient u ook de 'ongewenste post' in de gaten te houden)
 • Inschrijving

 • Noem uw hoogst genoten opleiding en vermeld overige relevante opleidingen.

 • Motivatie

 • Cursusgeld, Toelating & Annuleringsvoorwaarden

 • Cursusgeld
  Strafprocesrecht – € 515
  Materieel Strafrecht – € 515
  Vreemdtalig Strafrecht – € 265
  Juridisch vertalen Nederlands > Vreemde taal – vice versa – € 1115

  Bij betaling in één keer voor aanvang van de cursus betaalt u € 2160 i.p.v. € 2410  Examengeld
  Proefvertaling – € 135 (€ 67,50 per vertaalrichting)
  Strafprocesrecht – € 215
  Materieel Strafrecht – € 215
  Vreemdtalig strafrecht – € 215
  Juridisch vertalen / Nederlands > Vreemde taal – € 215
  Juridisch vertalen / Vreemde taal > Nederlands – € 215


  Annuleringsvoorwaarden
  Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die de SIGV organiseert. De SIGV gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.
  Na het versturen van uw inschrijfformulier heeft u een bedenktijd van veertien dagen. Na deze periode is kosteloze annulering niet mogelijk en geldt de volgende regeling:
  Nadat de bedenktijd van veertien dagen is verstreken en voordat u door de SIGV bent toegelaten tot (een of meer modulen van) de opleiding bent u bij annulering € 50,- administratiekosten verschuldigd.
  Nadat u door de SIGV bent toegelaten tot (een of meer modulen van) de opleiding bent u bij annulering € 125,- per module verschuldigd.
  Bij annulering na aanvang van de opleiding bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
  Annulering geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat van de SIGV. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering.
Copyright © 1988-2019 – SIGV – Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer