Curriculum

Gerechtstolken in Strafzaken

De colleges worden wekelijks gegeven op woensdagavond van 18:00-19:30 en 20:00-21:30 uur of op zaterdag van 10:00-13:00 en van 14:00 tot 17:00 uur.

Strafprocesrecht

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

Docenten

Mr. C. Klomp, rechter-commissaris bij de Rechtbank Amsterdam (strafprocesrecht, uitleverings- en overleveringsrecht)
Mr. H.M.J. Quaedvlieg, rechter-commissaris bij de Rechtbank Amsterdam (strafprocesrecht)
Mw. mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Immigratierecht Universiteit van Leiden (vreemdelingenrecht)

Gebruikte literatuur

 • Grondtrekken van het Nederlands strafrecht – Kronenberg en de Wilde- Kluwer
 • Strafprocesdossier – Dolman – Ars Aequi
 • Strafrecht en Strafvordering – Bertens – Ars Aequi
 • Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht – Lodder – SDU

Werkvorm

Hoorcolleges (plenair)

Materieel Strafrecht

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

Docenten

Mr. P. Kortekaas
coördinerend Juridisch adviseur Binnenlandse Zaken

Gebruikte literatuur

 • SIGV Syllabus Materieel Strafrecht (jaarlijks geactualiseerd)
 • Strafrecht en Strafvordering – Bertens – Ars Aequi
 • Strafrecht – Janssen – Boom Basics

Werkvorm

Hoorcolleges (plenair).

De opleiding begint met de modulen Strafprocesrecht en Materieel strafrecht. De eerste drie collegeavonden zijn bestemd voor deze colleges waarbij per avond 1 ½ uur Strafprocesrecht en 1 ½ uur Materieel Strafrecht wordt gedoceerd. De volgende zes colleges worden afgewisseld met colleges van de modulen Vreemdtalig strafrecht en Vreemdtalige rechtsterminologie. De modulen strafprocesrecht en Materieel strafrecht worden voor de kerstvakantie afgesloten. De examens van deze modulen vinden plaats in januari.

Vreemdtalige Rechtsterminologie

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

Docenten

Taalvakdocenten

Gebruikte literatuur

 • SIGV reader Rechtsterminologie
 • SIGV Terminologielijst (Nl-Vreemde taal)

Werkvorm

Werkcolleges in taalgebonden groepen.

Vreemdtalig Strafrecht

Studiebelasting

4 colleges van 1 ½ uur – 6 uur (0,2 ECTS)
Zelfstudie – 34 uur (1,2 ETCS)
Studiebelasting totaal – 40 uur (1,4 ECTS)

Docenten

Specialisten: soms de taalvakdocenten, soms specialisten uit het land van het betreffende rechtssysteem.

Gebruikte literatuur

 • SIGV readers vreemdtalig strafrecht (per taal)
 • Vreemdtalige wetboeken

Werkvorm

Werkcolleges in taalgebonden groepen.

De colleges Vreemdtalige rechtsterminologie en Vreemdtalig strafrecht hebben plaats in de periode tussen eind oktober en eind januari (afgewisseld met colleges strafprocesrecht en materieel strafrecht). De colleges vreemdtalig strafrecht worden bij voorkeur aan het begin van deze periode gegeven. Voor een aantal talen worden deze colleges gegeven door een deskundige uit het land van het betreffende rechtssysteem, die voor deze gelegenheid naar Nederland komt. De colleges worden dan op een zaterdag gehouden van 10:00-17:00 uur. De examens van deze modulen vinden plaats in februari.

Tolkvaardigheden

Studiebelasting

26 colleges van 1 ½ uur – 39 uur (1 ECTS)
Zelfstudie – 170 uur (6 ECTS)
Studiebelasting totaal – 200 uur (7 ECTS)

Docenten

Taalvakdocenten
docenten Tolktechnieken: mw. S. Heuft, mw. M. Emmerzaal
docent stresshantering: dhr. C. Winkelman (logopedie en stresshantering)
docent AT casus: mr. W.A.M. van Schendel raadsheer bij Hoge Raad
docent simultaantolken: dhr. D. Reunbrouck, docent Lessius Hogeschool Antwerpen

Gebruikte literatuur

 • SIGV reader Tolkvaardigheden

Werkvorm

22 werkcolleges van 1 ½ uur in taalgebonden groepen 4 x 1 ½ uur plenair hoorcollege (tolktechnieken, stresshantering, AT-casus, inleiding simultaantolken ) Nadat de kennismodulen zijn afgerond, start in januari de module Tolkvaardigheden. De colleges worden wekelijks gegeven tot eind maart. De praktijkexamens vindt plaats in april en mei.

Juridisch Vertalen in Strafzaken

De colleges worden wekelijks gegeven op woensdagavond van 18:00-19:30 en 20:00-21:30 uur of op zaterdag van 10:00-13:00 en van 14:00 tot 17:00 uur.

Strafprocesrecht

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

Docenten

Mr. C. Klomp, rechter-commissaris bij de Rechtbank Amsterdam (strafprocesrecht, uitleverings- en overleveringsrecht)
Mr. H.M.J. Quaedvlieg, rechter-commissaris bij de Rechtbank Amsterdam (strafprocesrecht)
Mw. mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Immigratierecht Universiteit van Leiden (vreemdelingenrecht)

Gebruikte literatuur

 • Grondtrekken van het Nederlands strafrecht – Kronenberg en de Wilde- Kluwer
 • Strafprocesdossier – Dolman – Ars Aequi
 • Strafrecht en Strafvordering – Bertens – Ars Aequi
 • Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht – Lodder – SDU

Werkvorm

Hoorcolleges (plenair)

Materieel Strafrecht

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ECTS)
Zelfstudie – 68 uur (2,43 ECTS)
Studiebelasting totaal – 80 uur (2,86 ECTS)

Docenten

Mr. P. Kortekaas
coördinerend Juridisch adviseur Binnenlandse Zaken

Gebruikte literatuur

 • SIGV Syllabus Materieel Strafrecht (jaarlijks geactualiseerd)
 • Strafrecht en Strafvordering – Bertens – Ars Aequi
 • Strafrecht – Janssen – Boom Basics

Werkvorm

Hoorcolleges (plenair).

De opleiding begint met de modulen Strafprocesrecht en Materieel strafrecht. De eerste drie collegeavonden zijn bestemd voor deze colleges waarbij per avond 1 ½ uur Strafprocesrecht en 1 ½ uur Materieel Strafrecht wordt gedoceerd. De volgende zes colleges worden afgewisseld met colleges van de modulen Vreemdtalig strafrecht en Vreemdtalige rechtsterminologie. De modulen strafprocesrecht en Materieel strafrecht worden voor de kerstvakantie afgesloten. De examens van deze modulen vinden plaats in januari.

Vreemdtalig Strafrecht

Studiebelasting

4 colleges van 1 ½ uur – 6 uur (0,2 ECTS)
Zelfstudie – 34 uur (1,2 ETCS)
Studiebelasting totaal – 40 uur (1,4 ECTS)

Docenten

Specialisten: soms de taalvakdocenten, soms specialisten uit het land van het betreffende rechtssysteem.

Gebruikte literatuur

 • SIGV readers vreemdtalig strafrecht (per taal)
 • Vreemdtalige wetboeken

Werkvorm

Werkcolleges in taalgebonden groepen.

De colleges Vreemdtalige rechtsterminologie en Vreemdtalig strafrecht hebben plaats in de periode tussen eind oktober en eind januari (afgewisseld met colleges strafprocesrecht en materieel strafrecht). De colleges vreemdtalig strafrecht worden bij voorkeur aan het begin van deze periode gegeven. Voor een aantal talen worden deze colleges gegeven door een deskundige uit het land van het betreffende rechtssysteem, die voor deze gelegenheid naar Nederland komt. De colleges worden dan op een zaterdag gehouden van 10:00-17:00 uur. De examens van deze modulen vinden plaats in februari.

Juridisch Vertalen NL > X

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ETCS)
Zelfstudie – 88 uur (3,14 ETCS)
Studiebelasting totaal – 100 uur (3,57 ETCS)

Docenten

Taalvakdocenten

Gebruikte literatuur

 • SIGV reader Juridisch Vertalen
 • (juridische) woordenboeken
 • Strafprocesdossier – Dolman – Ars Aequi

Werkvorm

Werkcolleges in taalgebonden groepen.

De vertaalcolleges vinden vanaf eind oktober tot eind november afwisselend plaats met de colleges strafprocesrecht, materieel strafrecht en vreemdtalig strafrecht. Nadat de kennismodulen zijn afgerond, worden vanaf januari de vertaalcolleges om de week tot eind maart gegeven. De vertaalexamens vinden plaats in april en mei.

Juridisch Vertalen X > NL

Studiebelasting

8 colleges van 1 ½ uur – 12 uur (0,43 ETCS)
Zelfstudie – 88 uur (3,14 ETCS)
Studiebelasting totaal – 100 uur (3,57 ETCS)

Docenten

Taalvakdocenten

Gebruikte literatuur

 • SIGV reader Juridisch Vertalen
 • (juridische) woordenboeken

Werkvorm

Werkcolleges in taalgebonden groepen.

De vertaalcolleges vinden vanaf eind oktober tot eind november afwisselend plaats met de colleges strafprocesrecht, materieel strafrecht en vreemdtalig strafrecht. Nadat de kennismodulen zijn afgerond, worden vanaf januari de vertaalcolleges om de week gegeven.

Copyright © 1988-2019 – SIGV – Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer